Pibe Mølle

Sjællands eneste funktionsdygtige stubmølle

Den flotte udsigt

Første mølledag 2023

Sol går op, sol går ned

Møllens “motorrum”

Fotos: Stefan Frederiksen – www.undertryk.dk

Video

Fra Hillerød filmklub

Fra Kronborg TV

En lille film om møllen

Film fra 2012

Indvielse af Møllen